Ekoserv recycling
T: 74 834 34 34 E: biuro@ekoserv.pl

Oferta dla firm

Naszą ofertę kierujemy do firm z branży przemysłowej, rzemieślniczej, handlowej i usługowej. Proponujemy indywidualne rozwiązania  dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

 1. Optymalizacja sposobu odbierania odpadów
  Po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa, rodzajem i ilością powstających odpadów proponujemy indywidualne rozwiązania w ramach kompleksowej obsługi strumieni odpadów, pozwalające na zbiórkę odpadów bezpośrednio w miejscu ich powstawania, sortowanie odpadów, regularny wywóz.
 2. Urządzenia zmniejszające objętość powstałych odpadów
  W ramach naszych rozwiązań oferujemy system pojemników pozwalających na zmniejszenie objętości odpadów. W ten sposób oszczędzacie Państwo miejsce, czas oraz zasoby ludzkie.
 3. Obsługa logistyczna strumieni odpadów
  Po zapoznaniu się ze specyfiką przedsiębiorstwa proponujemy stały, regularny odbiór odpadów wedle harmonogramu lub na żądanie.
 4. Recykling odpadów
  Wszystkie odebrane odpady poddajemy procesom recyklingu i przetwarzania. Dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że powstałe odpady nie tworzą zagrożenia dla środowiska ale stają się cennym surowcem.
 5. Regularna ewidencja odpadów
  Obsługiwane firmy otrzymują od nas pełną dokumentację związaną z ewidencją odpadów spełniającą wymagane prawem warunki. Dodatkowo ewidencja odpadów daje obraz ilości odpadów.
 6. Jeden Partner dla wszystkich kwestii związanych z gospodarką odpadami
  Współpraca z jednym partnerem pozwala na kumulację odpowiedzialności. We wszelkich kwestiach związanych z odpadami kontaktujecie się Państwo z jedną firmą oraz otrzymujecie jedną fakturę.